Legend of Swordman กระบี่มังกรหยก เพิ่มสำนักที่ 17 ยอดยุทธ์หัวซานโปรโมชั่น major

Legend of Swordman กระบี่มังกรหยก เพิ่มสำนักที่ 17 ยอดยุทธ์หัวซานโปรโมชั่น major

Legend of Swordman กระบี่มังกรหยก เพิ่มสำนักที่ 17 ยอดยุทธ์หัวซาน【โปรโมชั่น major】:เมื่อไม่กี่วันก่อ